آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 5174 | بازدیدکنندگان آنلاين : 2 
پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
منوی اصلی
آخرین اخبار
27 October
روز جهانی کاردرمانی
27 October روز جهانی کاردرمانی
 ٠٩:٢٣ - 1397/08/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
دیدار نوروزی معاونت اموزشی دانشگاه
دیدار نوروزی معاونت اموزشی دانشگاه از بخش کاردرمانی بیمارستان توانبخشی رفیده
دیدار نوروزی معاونت اموزشی دانشگاه از بخش کاردرمانی بیمارستان توانبخشی رفیده
 ٠٩:١١ - 1397/01/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
رئیس دانشگاه علوم بهزیستی در 22 کنگره کاردرمانی ایران
آزمایشگاه گروه آموزشی کاردرمانی
بیست و دومین کنگره کاردرمانی ایران
آرشیو اخبار
کارشناسی
 

      معاونت آموزشي ، دانشجوئي وفرهنگي

                اداره كـــل آمــــوزش         

            واحــد بـرنـامه ريـزي 

برنامه هاي آموزشي دوره كارشناسي رشته كاردرماني

در 8 نيمسال تحصيلي

 

ترم يك

ترم دو

كد

عنوان درس

تعداد واحد

جمع

پيشنياز

كد

عنوان درس

تعداد واحد

جمع

پيشنياز

 

 

نظري

عملي

كارورزي

واحد

 

 

 

نظري

عملي

كارورزي

واحد

 

332134

مباني كاردرماني

2

1

-

3

-

332366

فيزيولوژي اعصاب

2

-

-

2

332134

332129

آناتومي(1) سر وگردن و تنه

1

1

-

2

-

332367

آناتومي اندامها

-

-

-

3

-

999905

تربيت بدني (1)

-

1

-

1

-

332372

روانشناسي مرضي

2

-

-

2

332134

332371

روانشناسي رشد

2

-

-

2

-

332374

مقدمه اي بر روانپزشكي كودك

1

-

-

1

332134

332365

فيزيولوژي عمومي

1

-

-

1

-

332385

تئوري فعاليت

1

-

-

1

-

332379

كمكهاي اوليه

-

1

-

1

-

332381

زبان تخصصي

2

-

-

2

999902

999901

ادبيات فارسي

3

-

-

3

-

332376

بيماريهاي داخلي

2

-

-

2

-

999910

اخلاق اسلامي

2

-

-

2

-

332409

جامعه شناسی در کاردمانی

1

-

-

1

-

999902

زبان انگليسي عمومي

3

-

-

3

-

999906

تربيت بدني 2

-

1

-

1

999905

 

 

 

 

 

 

 

999932

دانش  خانواده و جمعیت

2

-

-

2

-

 

 

 

 

 

 

 

999908

انقلاب اسلامي

2

-

-

2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم سوم 

ترم چهارم

كد

عنوان درس

تعداد واحد

جمع

پيشنياز

كد

عنوان درس

تعداد واحدها

جمع

پيشنياز 

 

 

نظري

عملي

كارورزي

واحد

 

 

 

نظري

عملي

كارورزي

واحد

 

332141

كينزيولوژي و بيومكانيك 1

2

-

-

2

332367

332361

كينزيولوژي وبيومكانيك  (2)

2

-

-

2

332141

332374

مقدمه اي بر روانپزشكي

2

-

-

2

332372

332359

كاردرماني دربيماريهاي رواني (1)

2

-

-

2

-

332370

آناتومي سطحي

-

1

-

1

332134

332367

332360

كاردرماني دربيماريهاي رواني (2)

2

-

-

2

-

332369

آناتومي سيستم اعصاب

1

1

-

2

332134

332367

332375

مقدمه اي بر ارتوپدي

 

2

-

-

2

332367

332386

فعاليتهاي هدفمند و تجزيه و تحليل آنها 1

5/0

5/0

-

1

332371

332377

نورولوژي

2

-

-

2

332366

332387

فعاليتهاي هدفمند و تجزيه و تحليل آنها 2

5/0

5/0

-

1

-

999904

انديشه اسلامي 2

2

-

-

2

999903

332388

فعاليتهاي هدفمند و تجزيه و تحليل آنها  3

5/0

5/0

-

1

-

332405

كاردرماني در روانپزشكي كودك

2

-

-

2

-

332389

فعاليتهاي  هدفمند و تجزيه و تحليل آنها 4

5/0

5/0

-

1

-

332406

كاردرماني در عقب ماندگي ذهني

1

-

-

1

332374

332380

آمار

5/0

5/0

-

1

-

332414

كارآموزي در عرصه( مشاهده باليني رواني)

-

-

1

1

-

332411

گروه و روابط بين فردي

5/0

5/0

-

1

-

332410

مشاوره در كاردرماني

1

-

-

1

-

332393

رشد كودك

1

1

-

2

332134

332397

بازي و تفريح در كاردرماني

1

1

-

2

-

999903

انديشه اسلامي 1

2

-

-

2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم پنجم                                                                                                       

ترم ششم

كد

 

تعداد واحد

جمع

پيشنياز

كد

عنوان درس

تعداد واحد

جمع

پيشنياز

 

 

نظري

عملي

كارورزي

واحد

 

 

 

نظري

عملي

كارورزي

واحد

 

332408

مقدمه اي بر روش تحقيق در كاردرماني

5/0

5/0

-

1

-

332412

ساخت انواع اسپيلت

1

1

-

2

-

332225

تكنيكهاي حركت درماني

1

2

-

3

-

332400

كاردرماني دربيماريهاي جسماني (2)

2

-

-

2

332416

332204

فعاليتهاي  روزمره زندگي

1

1

-

2

332375

332377

332401

كاردرماني دربيماريهاي جسماني (3 )

2

-

-

2

332416

332362

كينزيولوژي وبيومكانيك   (3)

 

2

1

-

2

332141

332402

كاردرماني دربيماريهاي جسماني (4)

1

-

-

1

332416

332378

آشنايي با مباني آزمايشات پاراكلينيك

2

-

-

2

332375

332377

332395

وسايل كمكي و اعضاء مصنوعي در كاردرماني

1

-

-

2

332367

332375

332376

332416

كارآموزي در عرصه روان 1

 

1

-

-

4

-

332415

كارآموزي در عرصه (مشاهده باليني جسماني)

-

-

1

1

-

332394

ارزشيابي واندازه گيري عضلاني

-

2

-

2

-

332417

كارآموزي در عرصه روان (2)

-

1

4

4

-

332399

كاردرماني دربيماريهاي جسماني (1)

1

1

3

2

-

999909

تاريخ تحليلي صدراسلام

2

-

-

2

-

332398

كاردرماني در بيماريهاي كودكان

2

-

-

-

-

332396

توانبخشي حرفه اي و ارگونومي

1

1

-

2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم هفتم

ترم هشتم

كد

عنوان درس

تعداد واحد

جمع

پيشنياز

كد

عنوان درس

تعداد واحد

جمع

پيشنياز

 

 

نظري

عملي

كارورزي

واحد

 

 

 

نظري

عملي

كارورزي

واحد

 

332413

سمينار

-

2

-

2

-

332419

كارآموزي در عرصه جسماني (3)

-

-

4

4

-

332343

كارآموزي در عرصه جسماني2

 

-

-

4

4

-

332420

كارآموزي در عرصه مستقل

-

-

2

2

-

332382

مديريت كاردرماني

1

-

-

1

-

999907

تفسير موضوعي قرآن

2

-

-

2

-

332418

كارآموزي در عرصه جسماني 1

 

-

2

4

4

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمانمعاونت تحقیقات و فناوری
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences